Nemoteče spremljanje osebnih zdravstvenih parametrov s pomočjo kamer v mobilnih napravah (Camera4Health)

(Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017)

A. Namen projekta

Predlagani projekt se nanaša na načrtovanje, izvedbo in preverjanje sistema, ki bi bil zmožen zaznati človekove življenjske znake zgolj z uporabo video informacije o obrazu, kjer video prihaja iz kamere v standardni prenosni napravi.

B. Vloga Laboratorija za sistemsko programsko opremo (UM-FERI)

Oba projektna partnerja bosta sodelovala v vseh projektnih aktivnostih, ki jih koordinira in usklajuje ekipa UM-FERI. UM-FERI je istočasno raziskovalno zadolžena za naslednje:

C. Ekipa Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Laboratorij za sistemsko programsko opremo)

izr. prof. dr. Božidar Potočnik (raziskovalec – nosilec v Sloveniji)
prof. dr. Damjan Zazula
Martin Šavc

D. Projektni partnerji

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Univerza v Tuzli, Fakulteta za elektrotehniko (tuji vodilni raziskovalec: doc. dr. Amira Šerifović-Trbalić)

E. Ta projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino pod pogodbo BI-BA/16-17-026, " Nemoteče spremljanje osebnih zdravstvenih parametrov s pomočjo kamer v mobilnih napravah (Camera4Health)".