Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

Računalniško odkrivanje nekvalitetnega tiska na industrijskih tiskovinah

Kaj?

Splošnonamenski sistem za avtomatsko odkrivanje tiskarskih napak v tiskovinah, kot so uporabniška navodila, etikete in embalaža.

Zakaj?

Pri velikoserijski proizvodnji se soočamo s problemom, kako ugotavljati ustreznost kakovosti industrijskih tiskovin. Tiskovine morajo namreč ustrezati postavljenim normam, standardom in zakonskim predpisom. Zato jih je treba pred uporabo pregledati ter poškodovane ali slabo natisnjene odstraniti iz proizvodnega procesa. To opravilo predstavlja dodatno finančno in organizacijsko breme, povrhu pa niti ni vedno uspešno, če ga opravlja človek. Ilustrirajmo zahtevnost odkrivanja nekvalitetnega tiska z nekaj preprostimi primeri.

Primerjani in referenčni vzorec, ki predstavljata enaka motiva, dobljena iz različnih serij tiskovin.
Za razliko od prejšnjega primera, kjer smo napake lahko odkrili hitro in brez večjih naporov, to v drugem primeru zahteva nekoliko več pozornosti in veliko več časa.
Problem je še veliko bolj izrazit v primeru, ko imamo opravka s tiskovino, ki vsebuje veliko besedila, pisanega v tujem jeziku in morda tudi s tujo pisavo.

Kako?

Sistem za odkrivanje nekvalitetnega tiska deluje tako, da primerja dve tiskovini z enakima motivoma. Ena od njiju predstavlja dober, referenčni vzorec, druga pa primerjani vzorec, katerega kakovost ugotavljamo. Oba primerka tiskovin zato najprej preberemo (prebirnik, digitalna kamera ipd.), da ju lahko uporabljamo v njunih digitaliziranih različicah. Digitalizirani sliki tiskovin v naslednjem koraku poravnamo na skupni slikovni ravnini, nato pa s primerjavo posameznih pikslov ali regij odkrijemo morebitna odstopanja. Ta potem statistično analiziramo ter poiščemo in označimo najverjetnejše tiskarske napake.

Torej?

Problemom in težavam pri odkrivanju tiskarskih napak se lahko izognemo, če uporabljamo predstavljeni računalniški program za avtomatično odkrivanje nekvalitetnega tiska. Z njim postane preverjanje kakovosti tiskovin preprosto, zanesljivo in hitro. Sistem deluje z vsemi vrstami računalniških prebirnikov in s splošnonamenskimi osebnimi računalniki. Je zelo uspešen, saj odkrije do 95 % vseh napak in kakovostnih odstopanj na preverjeni tiskovini.

Preprost, intuitiven grafični uporabniški vmesnik.

Primeri

Analiza tiskovine s slikovnim motivom.

Analiza tiskovine z besedilom.

Analiza tiskovine, ki vsebuje slike in besedilo.

Kontakt

prof. dr. Damjan ZAZULA, univ. dipl. inž. el.

Jurij RAKUN, univ. dipl. inž. rač. in info.

FERI Maribor
Laboratorij za sistemsko programsko opremo
Koroška cesta 46
2000 Maribor
SLOVENIJA

tel.: +386 2 220 74 85

Bibliografija

  1. J. Rakun, D. Zazula, Računalniško odkrivanje tiskarskih napak, Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference - ERK 2005, str. 381-382, september 2005, Portorož, Slovenija.
  2. J. Rakun, D. Zazula, Postopek in računalniška naprava za odkrivanje nekvalitetnega tiska in tiskarskih napak, patentna prijava, februar 2006.
  3. J. Rakun, D. Zazula, Uporabnost računalniškega odkrivanja tiskarskih napak v industrijskih okoljih, ROSUS 2006, str. 90-96, Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - ROSUS 2006, marec 2006, Maribor, Slovenija.
  4. J. Rakun, The Computer-Aided Detection of Inferior Printing Quality and Errors, MELECON 2006, str. 1236-1240, maj 2006, Malaga, Španija.