Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        RAČUNALNIŠKA OBDELAVA SIGNALOV IN SLIK 2013/14 - Magistrski študij računalništvo in informacijske tehnologije

Nosilec in predavatelj: prof. dr. Damjan Zazula
Vodenje vaj: izr. prof. dr. Aleš Holobar
Obseg:
30 ur predavanj, 30 ur laboratorijskih vaj in projektnega dela
ECTS: 6 točk

Obveznosti:
laboratorijske vaje, projektno delo, domače naloge in ustni izpit, ki se lahko nadomesti z uspešno opravljenimi vmesnimi preverjanji znanja iz snovi predavanj.

Vsebina

  1. Osnove transformacij in sistemov
  2. Obravnava nestacionarnih pojavov
  3. Predobdelava kot priprava na izdvajanje informacij

Metode poučevanja in načini ocenjevanja
Predavanja so avditorna, laboratorijske vaje in projektno delo pa potekajo na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo tudi domače naloge, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.
Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi najprej pozitivno oceno pri laboratorijskih vajah oz. projektnem delu, nato pa še pri ustnem izpitu. Ustni izpit se lahko nadomesti s pozitivno opravljenimi preverjanji znanj iz snovi predavanj. Pozitivna ocena vaj in projektnega dela je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu oziroma za priznanje pozitivne ocene, dosežene pri preverjanjih znanj iz predavanj. V skupno oceno izpita se vštejejo tudi uspešno izdelane domače naloge, če jih študent opravi, saj niso obvezne.

Povezave:

Predlagana študijska literatura:

  1. A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, J. R. Buck: Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, London, 1999.
  2. S. D. Stearns: Digital Signal Processing with Examples in MATLAB, Boca Raton: CRC Press, 2003.
  3. F. Mihelič: Signali. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006.
  4. J. C. Russ: Introduction to Image Processing and Analysis, Boca Raton: CRC Press, 2008.
  5. John L. Semmlow: Biosignal and Medical Image Processing, CRC Press, Boca Raton, 2009.
  6. U. Qidwai, C. H. Chen: Digital Image Processing: An Algorithmic Approach with MATLAB, CRC Press, Boca Raton, 2010.