Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        RAČUNALNIŠKI VID 2015/16 - magistrski študij računalništva in informacijskih tehnologij

Nosilec in predavatelj: prof. dr. Damjan Zazula
Asistent: Martin Šavc
Obseg: 30 ur predavanj, 30 ur laboratorijskih vaj in projektnega dela
ECTS: 6 točk

Obveznosti:
laboratorijske vaje, projektno delo, domače naloge in ustni izpit, ki se lahko nadomesti z uspešno opravljenimi vmesnimi preverjanji znanja iz snovi predavanj.

Vsebina

Metode poučevanja in načini ocenjevanja
Predavanja so avditorna, laboratorijske vaje in projektno delo pa potekajo na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo tudi domače naloge, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma. Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi najprej pozitivno oceno pri laboratorijskih vajah oz. projektnem delu, nato pa še pri ustnem izpitu. Ustni izpit se lahko nadomesti s pozitivno opravljenimi preverjanji znanj iz snovi predavanj. Pozitivna ocena vaj in projektnega dela je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu oziroma za priznanje pozitivne ocene, dosežene pri preverjanjih znanj iz predavanj. V skupno oceno izpita se vštejejo tudi uspešno izdelane domače naloge, če jih študent opravi, saj niso obvezne.

Povezave:

Predlagana študijska literatura:

  1. R. Szeliski: Computer Vision: Algorithms and Applicatrions, Springer, 2010.
  2. C. H. Chen: Handbook of Pattern Recognition and Computer Vision, Imperial College Press, London 2010.
  3. H. Bunke, J. J. Villanueva, G. Sanchez, X. Otazu: Progress in Computer Vision and Image Analysis, World Scientific, London, 2010.
  4. D. A. Forsyth, J. Ponce: Computer Vision: A Modern Approach, Pearson Education International, Upper Saddle River, 2003.
  5. R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2003.
  6. E. Trucco, A. Verri: Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998.