Inštitut za računalništvo
Laboratorij za sistemsko programsko opremo

        SISTEMSKA PROGRAMSKA OPREMA 2013/14 - Univerzitetni študij računalništvo in informacijske tehnologije

Nosilec in predavatelj: izr. prof. dr. Aleš Holobar
Asistent: mag. Vojko Glaser
Obseg: 30 ur predavanj, 45 ur projektnega dela
ECTS: 6 točk

Obveznosti:
projektno delo, domače naloge in ustni izpit, ki se lahko nadomesti z uspešno opravljenimi vmesnimi preverjanji znanja.

Vsebina

 1. Uvod: delitev principov na statične in dinamične, lastnosti, uporaba.
 2. Strojni in simbolični jeziki: princip zbiranja, osnove delovanja zbirnika, sistemsko odvisne in neodvisne funkcije.
 3. Računalniško shranjevanje in prenašanje informacij: standardizirani znakovni kodi in nabori, jeziki za oblikovanje in izmenjavo podatkov. Strojni in simbolični jeziki: princip zbiranja, osnove delovanja zbirnika, sistemsko odvisne in neodvisne funkcije.
 4. Poenoteni vmesni nivoji: statični objektni moduli in princip dinamičnih razrednih zbirk pri javi, pomen internih struktur (globalne tabele, prenaslovitvene tabele, nabor konstant) in primeri (ELF pri linuxu).

 5. Statično povezovanje: razreševanje globalnih sklicevanj, prenaslavljanje, knjižnice objektnih modulov, tvorba izvedljivih programov.
 6. Dinamično povezovanje: uporaba nabora konstant v razrednih zbirkah, dinamično povezljive knjižnice.
 7. Nalaganje: začetno nalaganje operacijskega sistema, začetni nalagalnik, diskovna struktura s particijami in nalagalnimi zapisi, nalaganje s prenaslavljanjem.
 8. Nadziranje delovanja programov: očiščevalnik, uporaba programske prekinitve pri koračnem izvajanju in prekinitvenih točkah, simbolični očiščevalnik, krpanje in simbolični krpalnik.

Metode poučevanja in načini ocenjevanja
Predavanja so avditorna, projektno delo pa poteka na računalnikih v računalniških učilnicah. Študentje dobijo tudi domače naloge, s katerimi lahko utrjujejo spoznano snov še doma.
Študent opravi obveznosti pri predmetu, ko dobi najprej pozitivno oceno pri projektnem delu, nato pa še pri ustnem izpitu. Ustni izpit se lahko nadomesti s pozitivno opravljenimi preverjanji znanj iz snovi predavanj. Pozitivna ocena projekta je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu oziroma za priznanje pozitivne ocene, dosežene pri preverjanjih znanj iz predavanj. V skupno oceno izpita se vštejejo tudi uspešno izdelane domače naloge, če jih študent opravi, saj niso obvezne.

Povezave:

Predlagana študijska literatura:

 1. D. Zazula, M. Lenič: Principi sistemske programske opreme, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2006.
 2. L. L. Beck: System Software, Addison-Wesley, Reading, 1997.
 3. F. Maddix, G. Morgan: Systems Software, John Wiley & Sons, New York, 1989.