Theses in System Software Laboratory
 DSc - MSc - UNI - ES
Author Supervisors Date Title
Doctor's Theses

MS Office pps

Boris Cigale Prof. Damjan Zazula 9/2007 A Multiscale Approach to Detection and Growth Assessment of Structures in 3D Ultrasound Volumes

MS Office2007 ppsx

Dušan Heric Prof. Damjan Zazula
Prof. Božidar Potočnik
3/2007 Robust Image Segmentation using Multiscale Edge Detection and Registration

PDF

Matjaž Divjak Prof. Damjan Zazula 10/2005 Evaluation of Models and Procedures for 3D Tracking of Human Body Using a Stereocamera

PDF

Aleš Holobar Prof. Damjan Zazula 10/2004 Blind decomposition of convolutive mixtures of close to orthogonal pulse sources applied to surface electromyograms

PDF

Božidar Potočnik Prof. Damjan Zazula
Prof. Franc Solina
9/2000 Prediction-Based Object Recognition from a Sequence of Images

Slides

Dean Korošec Prof. Damjan Zazula
Prof. Christian Doncarli
5/1999 Analysis of One-Dimensional Signals by Processing of their Time-Frequency Representations

Slides

Andrej Šoštarič Prof. Damjan Zazula
Prof. Christian Doncarli
11/1998 Application of Wavelet Transform and Time-Scale Representations to the Decomposition of Compound Signals

PDF

Danilo Korže Prof. Damjan Zazula 3/1996 Multichannel System Identification using Higher-Order Statistics
Master's Theses

Matjaž Divjak Prof. Damjan Zazula
Prof. Nikola Guid
3/2003 3D motion tracking using a stereocamera
Gorazd Žiberna Prof. Damjan Zazula
Prof. Nikola Pavešić
2002 Computer synthesis of 3D sound in virtual spaces
Boris Cigale Prof. Damjan Zazula
Prof. Nikola Guid
2000 Cellular Neural Networks Learning for Segmentation of Ultrasound Medical Images
Bogdan Viher Prof. Damjan Zazula
Prof. Andrej Dobnikar
1998 Ultrasound Image Recognition using Cellular Automata and Neural Networks
Božidar Potočnik Prof. Damjan Zazula
Prof. Franc Solina
3/1998 Application of Segmentation for Medical Image Analysis
Dean Korošec Prof. Damjan Zazula
Prof. Nikola Guid
4/1996 Modeling and Decomposition of Compound Signals
Andrej Šoštarič Prof. Damjan Zazula
Prof. Gorazd Lešnjak
10/1995 Decomposition and Reconstruction of One-Dimensional Signals using Orthogonal Transforms and Multirate Sampling
Danilo Korže Prof. Damjan Zazula 12/1992 Higher-Order Cumulants and Multiple Cepstra in One-Dimensional Signal Prosessing
Graduate Theses - University

  Goran Čapelnik Prof. Damjan Zazula 2005 Concept of automatic update of files on remote systems
  Andreja Šet Prof. Damjan Zazula 2005 Computer server virtualization
  Jurij Rakun Prof. Damjan Zazula 2005 Computer-aided detection of print errors using an image registration approach
Gregor Krebs Prof. Damjan Zazula 2005 The speech recognition methods performance evaluation for a limited vocabulary
Gregor Pačnik Prof. Riko Šafarič
Prof. Damjan Zazula
2004 Voice recognition using neural networks
Sašo Vinkovič Prof. Damjan Zazula 2003 Wireless computer control of entertaining electronic devices
Dušan Heric Prof. Damjan Zazula
Prof. Matjaž B. Jurič
2002 The file versioning system
Nedim Memagić Prof. Damjan Zazula
Prof. Andrej Šoštarič
2001 Porting Software between different Operating Systems
Aleš Holobar Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
2000 Vpeljava dinamike v statične virtualne modele
Dejan Šen Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
2000 Using Three-tier Architecture for Remote access to the Exercise analysis
Iztok Prelog Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
2000 Uporaba lokatorjev za neposredno navigacijo v virtualnih prostorih
Oliver Pešrl Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
2000 Real-Time Audio Processing On Signal Processor AD2181
Matjaž Divjak Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
2000 Direct Audio Communication Inside Virtual Models
Maja Čelan Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
1999 VRML in konceptualno poučevanje računalništva
Matej Kenda Prof. Damjan Zazula
Prof. Milan Ojstršek
1998 Povezava podatkovnih strežnikov z interaktivnimi mrežnimi aplikacijami
Boris Cigale Prof. Damjan Zazula
Prof. Peter Kokol
1997 Statistična obdelava ultrazvočnih medicinskih slik
Anton Bojanec Prof. Damjan Zazula
Prof. Borut Žalik
1997 Zaščita podatkov z enkripcijo in njena uporaba v avtorizacijskih postopkih
Damjan Zemljič Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
1997 Upravljanje z zbirčnimi sistemi v Javi
Saša Čoh Prof. Damjan Zazula
Prof. Danilo Korže
6/1997 Active Noise Cancellation
Alojz Rajter Prof. Damjan Zazula 1996 Upravljanje Epsonovega prebirnika GT-6000 pod Linuxom
Robert Lubej Prof. Damjan Zazula 1996 Snovanje porazdeljenih aplikacij s pomočjo Interneta
David Plosinjak Prof. Damjan Zazula 1996 Simuliranje signalov EMG in njihova dekompozicija z iterativnim parametričnim iskanjem
Alain Novak Prof. Damjan Zazula 1996 Interaktivni simulator diskretnih sistemov
Mario Strelec Prof. Damjan Zazula 1996 Analiza nestacionarnih signalov s pomočjo valčne transformacije
Bogdan Viher Prof. Damjan Zazula 1995 Računalniški simulator elektromiografskih signalov
Roberto Degan Prof. Damjan Zazula 1995 Optično razpoznavanje notnega zapisa kot osnova za tvorbo krmilnih zaporedij MIDI
Benjamin Verdenik Prof. Damjan Zazula 1995 Gonilniki v okolju oken
Aleš Mlakar Prof. Damjan Zazula 1995 Dostop do javnih računalniških omrežij prek serijske komunikacije
Božidar Potočnik Prof. Damjan Zazula 1995 Določanje objektov in smeri njihovega gibanja iz zaporedja dvodimenzionalnih posnetkov
Anton Lah Prof. Damjan Zazula 1994 Zaslonski generator programskih aplikacij kot dopolnilo jezika DCL
Matjaž Vidmar Prof. Damjan Zazula 1994 Interaktivni uporabniški vmesnik za časovno-frekvenčno pretvorbo signalov v zaporedja MIDI
Minca Wolf Prof. Damjan Zazula 1994 Dekompozicija in rekonstrukcija dvodimenzionalnih signalov s kepstralnimi tehnikami
Špela Hleb Prof. Damjan Zazula 1993 Programiranje nevronskih mrež in njihova uporaba pri razpoznavanju dvodimenzionalnih likov
Dean Korošec Prof. Damjan Zazula 1993 Off-Line Analysis of One-Dimensional Bioelectrical Signals
Marinko Franin Prof. Damjan Zazula 1992 Ispitni programi za određivanje mogućnosti računarskih sistema
Dušan Ulbin Prof. Damjan Zazula 1991 Računalniško pretvarjanje izvornih besedil na nivoju višjih programskih jezikov
Andrej Šoštarič Prof. Damjan Zazula 1991 Računalniško podprto upravljanje sintetizatorjev zvoka
Meta Klasinc Prof. Damjan Zazula 1991 Računalniški virusi in zaščita pred njimi
Andreja Veber Prof. Damjan Zazula 1991 Problem odvijanja faze pri računanju kompleksnih kepstrov
Teodor Veingerl Prof. Damjan Zazula 1991 Model interaktivnega programskega bremena na računalniškem sistemu VAX/VMS
Uroš Skuhala Prof. Damjan Zazula 1991 Komunikacije v porazdeljenih industrijskih aplikacijah
Vlado Horvat Prof. Damjan Zazula 1991 Izboljšanje zmogljivosti poslovnega računalniškega sistema s podatkovno intenzivnim programskim bremenom
Graduate Theses - Engineering School

Zoro Zorec Prof. Damjan Zazula
Prof. Andrej Šoštarič
2005 Development tools used for developing process monitoring applications
Tadej Panjtar Prof. Damjan Zazula
Prof. Riko Šafarič
2004 Dinamically linked module for detection of known objects in images
Boštjan Praznik Prof. Damjan Zazula
Prof. Andrej Šoštaič
2003 Particularities of developing graphical user interfaces
Sandi Hercog Prof. Damjan Zazula
Prof. Božidar Potočnik
2003 Active noise control
Boris Donko Prof. Borut Žalik
Prof. Damjan Zazula
2003 The ZX Spectrum emulator
Marjan Šic Prof. Danilo Korže
Prof. Damjan Zazula
2000 Computer System Administration Using Windows NT Server
Last change: 2007-12-13