Projektno delo bo organizirano v naslednjih šest delovnih sklopih (DS):

DS1: Razvoj tehnik za avtomatsko identifikacijo lastnosti motoričnih enot iz signalov EMG

DS2: Razvoj tehnik za dekompozicijo SMAP-ov

DS3: Napredna analiza MEP-ov v TMS

DS4: Napredna analiza SMAP-ov v stimulaciji živcev in mišic

DS5: Napredna analiza H refleksov

DS6: Diseminacija rezultatov projekta