Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Univerza v Mariboru
Projekti
Pedagoško
Ostalo
HybridNeuro-logo
Hibridna nevroznanost z uporabo cerebralnih in mišičnih informacij za motorično rehabilitacijo in ocenjevanje živčno-mišičnih motenj

EU projekt: GA No. 101079392
Trajanje: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Projekt HybridNeuro združuje strokovno znanje vodilnih evropskih partnerjev na področju nevronskih vmesnikov za vzpostavitev novih poti analize človeškega motoričnega sistema in človeških gibov ter prenos akademskih raziskav v klinično in industrijsko prakso.

CMAP
Dekompozicija sestavljenih mišičnih potencialov
Temeljni raziskovalni projekt ARRS (J2-1731)
Trajanje: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022 CMAP-logo

V projektu skupaj s strokovnjaki Medicinske Fakultete Univerze v Mariboru in Znanstvenoraziskovalnega središča Koper razvijamo nove računalniško podprte tehnike za analizo in dekompozicijo sestavljenih mišičnih potencialov v površinskih elektromiogramih na prispevke različnih tipov motoričnih enot.


Objektivno in natančno ocenjevanje vzbujanja skeletnih mišic in njihovih interakcij po možganski kapi
(Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019)
logo

V projektu skupaj s strokovnjaki Medicinske Fakultete Univerze v Mariboru in Znanstvenoraziskovalnega središča Koper razvijamo nove računalniško podprte tehnike za analizo in dekompozicijo sestavljenih mišičnih potencialov v površinskih elektromiogramih na prispevke različnih tipov motoričnih enot.

Camera4Health
Nemoteče spremljanje osebnih zdravstvenih parametrov s pomočjo kamer v mobilnih napravah
(Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017)

V tej projektni raziskavi se ukvarjamo z načrtovanjem, izvedbo in preverjanjem sistema, ki bi bil zmožen zaznati človekove življenjske znake zgolj z uporabo video informacije o obrazu, kjer video prihaja iz kamere v standardni prenosni napravi.

MIO-A
Neposredno ocenjevanje kontrolnih strategij mišic in njihovih koaktivacijskih vzorcev v robotsko podprti rehabilitaciji po možganski kapi
MIO-A

S 1. januarjem 2016 smo pričeli z izvajanjem triletnega temeljnega raziskovalnega projekta MIO-A, v katerem skupaj s strokovnjaki iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – SOČA uvajamo unikatno rešitev ocenjevanja mišične aktivnosti med robotsko podprto rehabilitacijo hemiparetičnih bolnikov iz neinvazivno posnetih površinskih elektromiogramov. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Spremljanje videza in fizioloških parametrov pri starejših osebah in določanje njihove zmožnosti za neodvisno bivanje
(Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017)

V tej projektni raziskavi se ukvarjamo z nemotečim opazovanjem človeških vitalnih funkcij s pomočjo inteligentnih senzorjev in video naprav. Senzorske meritve kombiniramo z informacijami, izluščenimi iz video posnetkov, da bi ugotovili sposobnosti opazovane osebe za neodvisno bivanje.

L5-5550
Definicija neinvazivnega markerja mišične atrofije: od validacije do aplikacije

Mišična atrofija je pojav, ki pomeni izgubo mišične mase zaradi bolezni oziroma poškodbe, neuravnotežene prehrane ali pomanjkanja gibalno-športne aktivnosti. Navkljub številnim raziskavam, ki preučujejo mišično atrofijo, in ugotovitvam, ki analizirajo njene posledice, je še vedno veliko neodgovorjenih vprašanj, predvsem s stališča objektivnih kazalnikov, metod in postopkov za njeno merjenje. V projektu snujemo in razvijamo neinvazivne postopke, ki merijo atrofijo in hipertrofijo skeletnih mišic s pomočjo mehanskega odziva z odebelitvijo, premikom in vibracijami mišičnega trebuha in vlaken ter živčno-mišičnih električnih aktivnosti.

NeuroTREMOR Project

Esencialna in Parkinsonova tresavica sta najpogostejši nevromotorični obolenji, ki prizadeneta okoli 9 % populacije po petdesetem letu starosti. Čeprav sta pogosta, ju mnogokrat napačno diagnosticirajo. Ocenjujejo, da okoli 30 % bolnikom diagnosticirajo esencialno tresavico, a je v resnici nimajo. Projekt NeuroTREMOR naslavlja omenjeno problematiko in se osredotoča na izdelavo računalniško podprtih orodij za razumevanje, diagnosticiranje in blaženje simptomov patološke tresavice.

Vsi projekti
Predmeti

Člani Laboratorija za sistemsko programsko opremo vodimo več predmetov v dodiplomskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programih in v univerzitetnih podiplomskih programih. Predavamo in skrbimo za vaje ter študentske projekte in seminarje na področjih operacijskih sistemov in sistemske programske opreme, logičnih vezij, snovanja računalniških sistemov, preizkušanja strojne in programske opreme, obdelave signalov in slik, računalniškega vida ter razpoznavanja vzorcev. Za vsak predmet so opisani cilji, metode poučevanja, potrebna predznanja, način ocenjevanja ter vsebine predavanj in vaj.

Študentski projekti

Študentje dodiplomskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov so vključeni v študentske projekte. V spomladanskem semestru drugega in zimskem semestru tretjega letnika sta vsako leto razpisana po dva projekta in enega od njiju si morajo izbrati. Na ta način povežejo 8 izbirnih predmetov, ki najbolje pokrijejo zastavljeni projektni smoter.

COBSIS

Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slik (COBSIS) je organiziran znotraj Laboratorija za sistemsko programsko opremo. Njegova dejavnost je zato tesno povezana s pedagoškim in z raziskovalnim delovanjem laboratorija, seveda le s področjem biomedicinskih signalov in slik.

ROSUS

S konferenco ROSUS želimo promovirati digitalno obdelavo slik (vključno z računalniškim vidom) in njeno uporabnost v slovenskem prostoru, kjer je po našem mnenju še veliko premalo zastopana. Namen te konference je tudi pospeševati povezovanje med inštitucijami znanja, industrijskimi partnerji, razvijalci in uporabniki.

Zagovori tez

Člani Laboratorija za sistemsko programsko opremo smo mentorji pri doktorskih in magistrskih raziskavah ter diplomskih nalogah. Objavljamo seznam končanih del, ki poleg naslovov zagovorjenih disertacij, magisterijev in diplomskih nalog vsebuje še imena mentorjev, letnice zagovorov in povezave do vsebin, če so dostopne na spletu.