Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Univerza v Mariboru
Predmeti
Člani Laboratorija za sistemsko programsko opremo vodimo več predmetov v dodiplomskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programih in v univerzitetnih podiplomskih programih. Predavamo in skrbimo za vaje ter študentske projekte in seminarje na področjih operacijskih sistemov in sistemske programske opreme, logičnih vezij, snovanja računalniških sistemov, preizkušanja strojne in programske opreme, obdelave signalov in slik, računalniškega vida ter razpoznavanja vzorcev. Za vsak predmet so opisani cilji, metode poučevanja, potrebna predznanja, način ocenjevanja ter vsebine predavanj in vaj.

Študentski projekti
Študentski projekti
Študentje dodiplomskih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov so vključeni v študentske projekte. V spomladanskem semestru drugega in zimskem semestru tretjega letnika sta vsako leto razpisana po dva projekta in enega od njiju si morajo izbrati. Na ta način povežejo 8 izbirnih predmetov, ki najbolje pokrijejo zastavljeni projektni smoter.

Člani Laboratorija za sistemsko programsko opremo smo mentorji pri doktorskih in magistrskih raziskavah ter diplomskih nalogah. Objavljamo seznam končanih del, ki poleg naslovov zagovorjenih disertacij, magisterijev in diplomskih nalog vsebuje še imena mentorjev, letnice zagovorov in povezave do vsebin, če so dostopne na spletu.