Akademsko delo v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo