Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Univerza v Mariboru
Avtor Mentor Datum Naslov
Doktorske disertacije
Vojko Glaser prof. Aleš Holobar 2016 Slepa ločitev večkanalnih površinskih elektromiogramov dinamičnih mišičnih skrčitev
Sebastijan Šprager prof. Damjan Zazula
prof. Denis Đonlagić
2013 Razgradnja optičnih interferenčnih in inercijskih signalov za analizo človekovih vitalnih funkcij
Smiljan Šinjur prof. Borut Žalik
prof. Damjan Zazula
2011 Vgnezdene izbočene lupine kot značilnice za zaznavo dvojnikov digitalnih slik in video posnetkov
Peter Podbreznik prof. Božidar Potočnik 2011 Vzpostavitev korespondence pri velikih odmikih dveh kamer za poljubno izbrano točko kot prispevek k izboljšanju razpoznavanja slik
Rok Istenič prof. Damjan Zazula
prof. Aleš Holobar
2010 Modeliranje indeksa aktivnosti s statistikami višjih redov za vrednotenje redkih impulznih izvorov v konvolutivnih mešanicah
Jurij Rakun prof. Damjan Zazula
prof. Denis Stajnko
2010 Odkrivanje objektov nepravilnih oblik v naravnem okolju s pomočjo prostorsko-frekvenčne analize in elastične poravnave slik
Konrad Steblovnik prof. Damjan Zazula
prof. Jurij F. Tasič
2007 Model večagentne dinamične strukture kot zasnova razumnega hišnega pomočnika
Boris Cigale prof. Damjan Zazula 9/2007 Odkrivanje in spremljanje rasti struktur z večmerilno obdelavo 3D ultrazvočnih posnetkov
MS Office2007 ppsx Dušan Heric prof. Damjan Zazula
prof. Božidar Potočnik
3/2007 Robustna segmentacija slik z večmerilnim odkrivanjem in poravnavanjem robov
PDF Matjaž Divjak prof. Damjan Zazula 10/2005 Ocenjevanje modelov in postopkov za 3D sledenje gibanju človeškega telesa s stereokamero
PDF Aleš Holobar prof. Damjan Zazula 10/2004 Slepa dekompozicija konvolutivnih mešanic skoraj ortogonalnih impulznih izvorov, uporabljena pri površinskih elektromiogramih
PDF Božidar Potočnik prof. Damjan Zazula
prof. Franc Solina
9/2000 Razpoznavanje objektov iz zaporedja slik s postopki predikcije
Slides Dean Korošec prof. Damjan Zazula
prof. Christian Doncarli
5/1999 Analiza enodimenzionalnih signalov z obdelavo njihovih časovno-frekvenčnih predstvitev
Slides Andrej Šoštarič prof. Damjan Zazula
prof. Christian Doncarli
11/1998 Uporaba valčne transformacije in časovno-merilnih predstavitev pri dekompoziciji kompleksnih signalov
PDF Danilo Korže prof. Damjan Zazula 3/1996 Identifikacija večkanalnih sistemov s statistikami višjih redov
Magistrska dela (znanstveni magisterij)
Vojko Glaser prof. Damjan Zazula
prof. Aleš Holobar
2010 Analiza sekvenčne dekompozicije sestavljenih signalov s pomočjo kompenzacije konvolucijskih jeder
Matjaž Divjak prof. Damjan Zazula
prof. Nikola Guid
3/2003 Sledenje 3D gibanju s stereokamero
Gorazd Žiberna prof. Damjan Zazula
prof. Nikola Pavešić
2002 Računalniška tvorba 3D zvoka v virtualnih prostorih
Boris Cigale prof. Damjan Zazula
prof. Nikola Guid
2000 Učenje celičnih nevronskih mrež za segmentacijo ultrazvočnih medicinskih slik
Bogdan Viher prof. Damjan Zazula
prof. Andrej Dobnikar
1998 Razpoznavanje ultrazvočnih slik s celičnimi avtomati in nevronskimi mrežami
Božidar Potočnik prof. Damjan Zazula
prof. Franc Solina
3/1998 Uporaba segmentacije pri analizi medicinskih slik
Dean Korošec prof. Damjan Zazula 4/1996 Modeliranje in dekompozicija sestavljenih signalov
Andrej Šoštarič prof. Damjan Zazula
prof. Gorazd Lešnjak
10/1995 Dekompozicija in rekonstrukcija enodimenzionalnih signalov z uporabo ortogonalnih transformacij in večhitrostnega vzorčenja
Danilo Korže prof. Damjan Zazula 12/1992 Kumulanti višjih redov in večkratni kepstri pri obdelavi enodimenzionalnih signalov