Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Univerza v Mariboru

Spremljanje videza in fizioloških parametrov pri starejših osebah in določanje njihove zmožnosti za neodvisno bivanje

(Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017)

A. Namen projekta

Staranje prebivalstva in omejena sredstva zdravstvenih proračunov zahtevajo nove pristope in učinkovitejše medicinske ter zdravstvene storitve. V okviru te projektne raziskave se ukvarjamo z nemotečim opazovanjem človeških vitalnih funkcij, da bi ugotovili sposobnosti opazovane osebe za neodvisno bivanje.

S pomočjo inteligentnih (kapacitivnih) senzorjev ocenjujemo človekove bioelektrične potenciale, gibanje, držo in ravnotežje med dnevnimi opravili na domu. Preučujemo nove postopke za obdelavo signalov in sklepamo o sposobnostih opazovanih oseb, da še naprej živijo samostojno. Za zanesljivejše in lažje razpoznavanje dnevnih aktivnosti nameravamo senzorske meritve kombinirali z informacijami o spremljani osebi, izluščenimi iz video posnetkov. Z obdelavo videa analiziramo naslednje situacije: zaznavo oseb in njihovega položaja (sedeč, pokončen, med hojo, med tekom, ležeč na več načinov) in prepoznavo gest.

Končni rezultat projektnega razvoja bo prototip, ki bo s pomočjo senzorjev in video posnetkov na nemoteč in neinvazivni način:

  1. spremljal človekove najpomembnejše življenjske funkcije, kot so srčni utrip, dihanje, ravnotežje, fizično kondicijo,
  2. ocenil nevarnost za padec pri starejših osebah, ki bivajo same, ter
  3. spremljal težo opazovane osebe.

B. Vloga Laboratorija za sistemsko programsko opremo (UM-FERI)

Oba projektna partnerja bosta sodelovala v vseh projektnih aktivnostih, ki jih koordinira in usklajuje ekipa UM-FERI. UM-FERI je istočasno raziskovalno zadolžena za naslednje:

  • opredelitev potrebnih biofizikalnih senzorjev za zajem signalov,
  • obdelovanje senzorskih podatkov na nivoju mikrokrmilnikov,
  • zlivanje senzorskih in slikovnih podatkov ter razpoznavalnih rezultatov,
  • izdelavo računalniških modulov in njihovo preizkušanje,
  • razvoj brezžičnega prenosa podatkov do podatkovnega strežnika,
  • preverjanje in potrjevanje razvitega sistema ter njegovo optimizacijo,
  • preizkusno delovanje vseh sestavnih delov sistema.

C. Ekipa Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Laboratorij za sistemsko programsko opremo)

izr. prof. dr. Božidar Potočnik (raziskovalec – nosilec v Sloveniji)
prof. dr. Damjan Zazula
doc. dr. Boris Cigale
Martin Šavc

D. Projektni partnerji

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (tuji vodilni raziskovalec: prof. dr. Jagdish Lal Raheja)


E. Ta projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo pod pogodbo BI-IN/15-17-007, "Spremljanje videza in fizioloških parametrov pri starejših osebah in določanje njihove zmožnosti za neodvisno bivanje".