Vodja projekta: ref. prof. dr. Aleš Holobar, UM FERI

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, Laboratorij za sistemsko programsko opremo:

 • red. prof. dr. Aleš Holobar (SICRIS),
 • izr. prof. dr. Božidar Potočnik (SICRIS),
 • doc. dr. Danilo Korže (SICRIS),
 • dr. Matjaž Divjak (SICRIS),
 • Martin Šavc, uni. dipl. inž. rač. in inf. (SICRIS),
 • Jernej Kranjec, mag. inž. rač. in inf. tehnol. (SICRIS),
 • Filip Urh, mag. inž. rač. in inf. tehnol. (SICRIS),
 • Aljaž Frančič, mag. inž. rač. in inf. tehnol. (SICRIS),
 • Jurij Munda, uni. dipl. inž. rač. in inf. (SICRIS).

Univerza v Mariboru, Medicinska Fakulteta, Inštitut za športno medicino:

 • izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. (SICRIS),
 • doc. dr. Robi Kelc, dr. med. (SICRIS),
 • Teja Ličen, mag. kin. (SICRIS),
 • Miloš Kalc, prof. šp. vzg. (SICRIS).

Znanstvno raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave:

 • izr. prof. dr. Boštjan Šimunič (SICRIS),
 • red. prof. dr. Rado Pišot (SICRIS),
 • dr. Uroš Marušič (SICRIS),
 • dr. Carlo Reggiani (SICRIS).
 • Armin Paravlić, mag. prof. tel. vzg. in šp. (SICRIS).

Zunanja parterja: