Poglavja v knjigah

 1. HOLOBAR, Aleš, FARINA, Dario, ZAZULA, Damjan. Surface EMG decomposition. V: MERLETTI, Roberto (ur.), FARINA, Dario (ur.). Surface electromyography: physiology, engineering and applications, (IEEE Press series in biomedical engineering). Piscataway, NJ: IEEE Press; Hoboken, NJ: Wiley, 2016, pp. 180-209. [COBISS.SI-ID 19684374]
 2. MERLETTI R., HOLOBAR A., FARINA D.: Mathematical Techniques for Noninvasive Muscle Signal Analysis and Interpretation, (B978-0-12-801238-3.99987-2) objavljeno v "Reference Module in Biomedical Research", Elsevier, 2017
 3. MERLETTI R., FARINA D., HOLOBAR A.: Surface Electromyography (sEMG), Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, objavljeno v "Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering", Wiley, 2017.

Revije

 1. FARINA, Dario, HOLOBAR, Aleš. Characterization of human motor units from surface EMG decomposition. Proceedings of the IEEE,  104 (2): 353-373, 2016 [COBISS.SI-ID 19441174]
 2. CHEN, Maoqi, HOLOBAR, Aleš, ZHANG, Xu, ZHOU, Ping. Progressive fastICA peel-off and convolution kernel compensation demonstrate high agreement for high density surface EMG decomposition. Neural Plasticity, 2016: 1-5, 2016 [COBISS.SI-ID 19748630]
 3. DIDERIKSEN, Jakob L, HOLOBAR, Aleš, FALLA, Deborah. Preferential distribution of nociceptive input to motoneurons with muscle units in the cranial portion of the upper trapezius muscle. Journal of neurophysiology, 116 (2): 611-618, 2016 [COBISS.SI-ID 19723542]
 4. POTOČNIK, Božidar, HOLOBAR, Aleš. A new optical flow model for motor unit conduction velocity estimation in multichannel surface EMG, Computers in Biology and Medicine, 83:59–68, 2017
 5. POVALEJ-BRZAN P., GALLEGO J.A., ROMERO J.P.,.GLASER V, ROCON E., BENITO-LEON J., BERMEJO-PAREJA F., POSADA I.J., HOLOBAR A.: New Perspectives for Computer-Aided Discrimination of Parkinson’s Disease and Essential Tremor, Complexity 2017, Article ID4327175

Konference

 1. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. A novel measure of motor unit action potential variability in nonstationary surface electromyograms. Proceedings of the 3rd International Conference on NeuroRehabilitation (ICNR2016), October 18-21, 2016, Segovia, Spain, pp. 123-127, 2016 [COBISS.SI-ID 19958038].
 2. KARLATEC, Damjan, HOLOBAR, Aleš. On correlation between the neural drive to muscles and multichannel surface electromyogram amplitudes Proceedings of the 3rd International Conference on NeuroRehabilitation (ICNR2016), October 18-21, 2016, Segovia, Spain, pp. 1347-1351, 2016 [COBISS.SI-ID 19958550]
 3. OBU, Jan, HOLOBAR, Aleš. Analiza površinskih elektromiogramov, zajetih z nizkocenovno zapestnico Myo. ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, B: 141-144, 2016 [COBISS.SI-ID 19847190]
 4. GABERŠEK, Davor, HOLOBAR, Aleš. Brezizgubno in izgubno stiskanje večkanalnih površinskih elektromiogramov. ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, B: 145-148, 2016 [COBISS.SI-ID 19847446]
 5. HUKIĆ, Alma, ZAJC, Dejana, CIKAJLO, Imre. Uporaba navideznega okolja v delovni terapiji pri bolnici s parkinsonovo boleznijo - prikaz primera (Using the virtual reality in occupational therapy in patient with Parkinsonʼs disease - case report). V: GALOF, Katarina (ur.). Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način : zbornik z recenzijo, 8. kongres delovnih terapevtov Slovenije, Rogaška Slatina, 27. in 28. oktober 2016. Ljubljana, Slovenija: 16-22, 2016, [COBISS.SI-ID 2233705]
 6. Imre Cikajlo, Dejana Zajc, Irena Dolinšek, Tatjana Krizmanič, Alma Hukić, Mateja Vesel, Karmen Peterlin Potisk, Precise hand movement telerehabilitation with virtual cubes for patients with Parkinson’s disease, REHAB 2016, October 13 - 14, 2016, Lisbon, Portugal, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3051488.3051493
 7. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. Dekompozicija dinamičnih površinskih elektromiogramov s prilagodljivo obtežitvijo prispevkov motoričnih enot (Decomposition of dynamic surface electromyograms with adaptive weighting of motor unit contributions). V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 (Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017), ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, [COBISS.SI-ID 20837654]
 8. HOLOBAR, Aleš: Surface electromyography and its potentials in assessment of neurodegenerative diseases and stroke rehabilitation, SiNAPSA Neuroscience Conference '17 - SNC'17, September 29. - 30. 2017, Ljubljana, Slovenia
 9. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. On the impact of spike segmentation on motor unit identification in dynamic surface electromyograms. V: 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : [digital proceedings], 9th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Jeju Island, Korea, July 11 to 15, 2017. [S. l.]: IEEE, 2017, str. 430-433, doi: 10.1109/EMBC.2017.8036854. [COBISS.SI-ID 20879126]
 10. GLASER, Vojko, FARINA, Dario, HOLOBAR, Aleš. Simulations of high-density surface electromyograms in dynamic muscle contractions. V: 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : [digital proceedings], 9th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Jeju Island, Korea, July 11 to 15, 2017. [S. l.]: IEEE, 2017, str. 3453-3456, doi: 10.1109/EMBC.2017.8037599. [COBISS.SI-ID 20891414]
 11. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. Impact of motor unit action potential components on the motor unit identification from dynamic high-density surface electromyograms. V: 8th international IEEE EMBS conference on neural engineering : [proceedings]. [S. l.]: IEEE, 2017, str. 90-93, doi: 10.1109/NER.2017.8008299. [COBISS.SI-ID 20898070], [Scopus do 26. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
 12. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. Dekompozicija dinamičnih površinskih elektromiogramov s prilagodljivo obtežitvijo prispevkov motoričnih enot = Decomposition of dynamic surface electromyograms with adaptive weighting of motor unit contributions. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE. 2017, str. 499-502, ilustr. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/papers/glaser(dekompozicija_dinamicnih).pdf. [COBISS.SI-ID 20837654]
 13. DIVJAK, Matjaž, ŠIMUNIČ, Boštjan, PIŠOT, Rado, GERŽEVIČ, Mitja, KOREN, Katja, HOLOBAR, Aleš. Motor control strategies in gastrocnemins mnscles are affected differently in younger than in older adults after 14-day bed rest. V: ESKOLA, Hannu (ur.). EMBEC & NBC 2017, Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017, (IFMBE proceedings (Online), ISSN 1433-9277, vol. 65). Singapore: Springer Nature, 2017, str. 699-702, [COBISS.SI-ID 20897302].

Patenti

 1. MATJAČIĆ, Zlatko, CIKAJLO, Imre, OBLAK, Jakob. Universal haptic drive system: United States Patent, No. US 9,233,046 B2, [COBISS.SI-ID 2128489]

Programska oprema

 1. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. Dynamic convolution kernel compensation, ver. 1.0. Maribor: UM FERI, 2016 [COBISS.SI-ID 20063510]
 2. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. Dynamic MUAP lib, ver. 1.0. Maribor: UM FERI, 2016 [COBISS.SI-ID 20063254]
 3. GLASER, Vojko, HOLOBAR, Aleš. Simulator dinamičnih površinskih elektromiogramov, ver. 1.0. Maribor: UM FERI, 2016 [COBISS.SI-ID 20062742]

Medijske in javne predstavitve

 1. HOLOBAR, Aleš (intervjuvanec), POTOČNIK, Božidar (intervjuvanec), DIVJAK, Matjaž (intervjuvanec), MUNDA, Jurij (intervjuvanec), KRANJEC, Jernej (intervjuvanec), ŠAVC, Martin (intervjuvanec), SEDEJ, Gašper (intervjuvanec). Bionska roka : prispevek v oddaji Ugriznimo v znanost na RTV SLO, 6. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 20064022]
 2. PAVLOVČIČ, Lidija. Razvoj ferrarija med protezami. Delo, ISSN 0350-7521, 11. avg. 2016 [COBISS.SI-ID 20064278]
 3. HOLOBAR, Aleš, GLASER, Vojko, ŠAVC, Martin. Vmesniki mišice-stroj: ko računalnik ve, kaj delajo mišice : predstavitev na Mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2016, 16.-18. september 2016, Celje. [COBISS.SI-ID 20062230]
 4. HOLOBAR, Aleš, MUNDA, Jurij, GLASER, Vojko, DIVJAK, Matjaž. Analiza površinskih elektromiogramov in njene aplikacije v medicini : predstavitev na sejmu MEDICAL - 2. mednarodnem sejmu sodobne medicine, 6. - 8. 4. 2017, Gornja Radgona. [COBISS.SI-ID 20538134]
 5. HOLOBAR, Aleš, GLASER, Vojko, ŠAVC, Martin. Napredni vmesniki mišice-stroj: predstavitev na Mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2017, 12-17. september 2017, Celje.
 6. Holobar Aleš: Non-invasive assessment of human health parameters in smart communities, predstavitev na mednarodnem sejmu Feel the future 2017, 19-21. oktober 2017, Celje.