Vodja projekta: ref. prof. dr. Aleš Holobar, UM FERI

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko:

 • - red. prof. dr. Aleš Holobar (SICRIS),
 • - red. prof. dr. Damjan Zazula (SICRIS),
 • - izr. prof. dr. Božidar Potočnik (SICRIS),
 • - doc. dr. Danilo Korže (SICRIS),
 • - dr. Matjaž Divjak (SICRIS),
 • - dr. Vojko Glaser (SICRIS),
 • - Martin Šavc, uni. dipl. inž. rač. in inf. (SICRIS),
 • - Jurij Munda, uni. dipl. inž. rač. in inf. (SICRIS).

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča:

 • - red. prof. dr. Zlatko Matjačić (SICRIS),
 • - red. prof. dr. Imre Cikajlo (SICRIS),
 • - dr. Andrej Olenšek (SICRIS),
 • - dr. Matjaž Zadravec (SICRIS).