Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Univerza v Mariboru
LSPO - KC BME

Kompetenčni center Biomedicinska tehnika

Projekt

Povezljive hišne naprave kot podpora samostojnemu in zdravemu bivanju

 

15. decembra 2010 je v Sloveniji začelo delovati osem kompetenčnih centrov. Med njimi je bil tudi kompetenčni center Biomedicinska tehnika (BME), v katerem je teklo pet raziskovalnih projektov. V projektu Povezljive hišne naprave kot podpora samostojnemu in zdravemu bivanju je imel pomembne raziskovalne zadolžitve tudi Laboratorij za sistemsko programsko opremo.

Kompetenčni centri so ustanovljeni po zgledu finskih in zahodnoevropskih raziskovalnih pristopov. Združujejo nadpovprečno uspešna podjetja in raziskovalne skupine. Sredstva za slovenske kompetenčne centre prispeva večinoma Evropska unija. V njih je v preteklih treh letih potekala intenzivna raziskovalna dejavnost na sedmih ciljnih področjih. Raziskane inovativne zamisli bodo kasneje prenesene v industrijske proizvode in storitve.

Kompetenčni center Biomedicinska tehnika povezuje pet gospodarskih družb (Fotono, Gorenje, Iskro Medical, Instrumentation Technologies in Optotek) ter sedem raziskovalnih institucij (Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, Univerzitetni klinični center v Ljubljani, Onkološki inštitut in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča v Ljubljani).

Projekt Povezljive hišne naprave kot podpora samostojnemu in zdravemu bivanju smo izvedli Gorenje, Laboratorij za sistemsko programsko opremo in Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora, Iskra Medical in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča iz Ljubljane. Glavni namen projekta je bil raziskati in razviti inteligentne komponente in naprave, ki so lahko vključene v gospodinjske aparate ali pa so nameščene samostojno v uporabnikovem bivalnem okolju. Samodejno in nemoteče spremljajo njegovo zdravstveno in kondicijsko stanje ter mu pomagajo, da lahko čim dalj časa živi samostojno in kakovostno življenje.

O projektu smo večkrat poročali in ga predstavili javnosti z znanstvenimi, strokovnimi in poljudnimi publikacijami. Končni rezultati potrjujejo, da smo dosegli vse zastavljene raziskovalne in razvojne cilje. Ogledate si lahko tudi demonstracijske videe za nemoteče senzoje v naslednjih napravah: